Zadania egzaminacyjne dla klasy 8 z matematyki - Test nr 4