Arkusz ósmoklasisty - Matematyka - Ćwiczenie do testu nr 4