Tryb gość - Zarejestruj bezpłatne konto, żeby zyskać dostęp do demo testów egzaminacyjnych.


Matematyka Wybierz przedmiot testów.

Matematyka to jeden z obowiązkowych przedmiotów na egzaminie ósmoklasisty.

Nasze testy online z matematyki pomogą uczniom bardzo dobrze przygotować się do tego egzaminu. Obejmują one wszystkie zagadnienia, które są wymagane na teście ósmoklasisty, czyli: działania na liczbach naturalnych, całkowitych, ułamkach zwykłych i dziesiętnych, procenty, wyrażenia algebraiczne, potęgi, pierwiastki, równania, geometria czy elementy statystyki opisowej.

Na platformie egzamin-8klasa.pl każdy test jest przygotowany w dwóch wersjach: egzaminacyjnej i ćwiczeniowej. Jeżeli ktoś chce się sprawdzić w warunkach egzaminacyjnych, to znaczy: chce zachować obowiązujący na egzaminie czas, mieć tylko jednokrotną możliwością zatwierdzenia swoich odpowiedzi i otrzymać procentowy wynik testu dopiero po rozwiązaniu wszystkich zadań, to powinien wybrać egzaminacyjną wersję testu. Natomiast jeśli uczeń rozwiązuje test w formie ćwiczeniowej, otrzymuje informację o poprawności rozwiązania po każdym zadaniu, wszystkie zadania można też wielokrotnie powtarzać, żeby zrozumieć, dlaczego dana odpowiedź jest poprawna.

Matematyka - DEMO

Demo testu ósmoklasisty z matematyki

Egzamin ósmoklasisty matematyka

Matematyka - egzamin 1

Egzamin ósmoklasisty matematyka

Egzamin 8klasisty matematyka

Matematyka - egzamin 2

Egzamin 8klasisty matematyka

Egzamin 8klasisty z matematyki

Matematyka - egzamin 3

Egzamin 8klasisty z matematyki

Matematyka - egzamin 4

Egzamin z matematyki dla ósmej klasy

Matematyka - egzamin 5

Test ósmoklasisty matematyka

Test 8 klasa matematyka

Matematyka - egzamin 6

Test 8 klasa matematyka

Matematyka - egzamin 7

Test 8klasisty z matematyki

Matematyka - egzamin 8

Test 8klasisty matematyka

Brawo! Masz nową odznakę!

Brawo! Zdobyłeś odznakę!

lub