INSTRUKCJA OBSŁUGI

egzamin-8klasa.pl

Instrukcja Obsługi

Dostęp do pełnych wersji testów online możliwy jest po wykupieniu usługi subskrypcji.

Testy online dzielą się na dwa główne przedmioty: matematyka i język angielski. 

Aby przystąpić do rozwiązywania testów należy najpierw wybrać odpowiedni przedmiot, a następnie moduł testowy (zadania).

Tryby testów:

  • Tryb ćwiczeniowy - po każdorazowym wykonaniu zadaniu uczeń może sprawdzić odpowiedź, poprawić ją lub rozpocząć wykonywanie testu od początku. 

     

  • Tryb testowy (test egzaminacyjny) - uczeń rozwiązuję test bez możliwości sprawdzenia poprawności udzielonych odpowiedzi.  Po rozwiązaniu testu uczeń otrzymuje wynik końcowy.

    Wynik końcowy.

Przyciski funkcyjne w teście online:

  1. Resetuj - usuwa wybraną odpowiedź  i pozwala ją poprawić
  2. Dalej - przechodzimy do następnego pytania testowego
  3. Sprawdź - sprawdza poprawność udzielonej odpowiedzi i umożliwia jej zresetowanie
  4. Zatwierdź - zatwierdza udzieloną odpowiedź