• 22 czerwca 2018

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Przeprowadzany jest przez trzy kolejne dni, przy czym pierwszego dnia odbędzie się egzamin z języka polskiego, drugiego dnia – z matematyki, trzeciego dnia – z języka obcego.

Dzień egzaminu Przedmiot Czas trwania egzaminu (arkusz standardowy)
1 język polski 120 min
2 matematyka 100 min
3 język obcy 90 min

Od 2022 roku do listy egzaminów dojdzie jeden z przedmiotów do wyboru (uczeń sam zdecyduje, czy chce rozwiązywać zadania z chemii, biologii, fizyki, geografii czy historii), który także będzie trwał 90 minut.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą legitymację oraz wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem, a w przypadku egzaminu z matematyki również linijkę. ‎
Do sali egzaminacyjnej obowiązuje zakaz wnoszenia kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać telefonu komórkowego, odtwarzacza mp3, smartwatcha itd.
Na egzaminie każdy uczeń będzie siedziało w osobnej ławce.

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎uczniowie zmierzą się zarówno z zadaniami ‎zamkniętymi (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadaniami otwartymi (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Wyniki i zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Na zaświadczeniu znajdą się dwa wyniki: procentowy (czyli odsetek punktów zdobytych z danego przedmiotu) oraz centylowy (czyli odsetek ósmoklasistów, którzy uzyskali wynik taki sam lub niższy).

Zostaw komentarz